Πρόγραμμα

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΚυριακή
16:00
17:00
18:00kingdom of horror
(Jim Bradley)
kingdom of horror
(Jim Bradley)
kingdom of horror
(Jim Bradley)
kingdom of horror
(Jim Bradley)
19:00
20:00Mental Voltage
(Johnny Comoutos)
METAL-ική ΑΝΤΙγνώση
(Aggelos Georgiopoulos)
21:00
22:00
23:00
00:00Tales From The Chaos
(Magnus)
Tales From The Chaos
(Magnus)
01:00
02:00
03:00