Πρόγραμμα

 ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΚυριακή
16:00
17:00
18:00kingdom of horror
(Jim Bradley)
kingdom of horror
(Jim Bradley)
kingdom of horror
(Jim Bradley)
kingdom of horror
(Jim Bradley)
kingdom of horror
(Jim Bradley)
kingdom of horror
(Jim Bradley)
19:00
20:00Into The Black Crypts
(ΦοίβοςΚρομμύδας)
21:00
22:00MetalEternity (Elkann)
23:00
00:00Tales From The Chaos
(Magnus)
Tales From The Chaos
(Magnus)
01:00
02:00
03:00