Πρόγραμμα

 ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατοΚυριακή
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00Into The Black Crypts
(ΦοίβοςΚρομμύδας)
21:00
22:00MetalEternity (Elkann)
23:00
00:00Tales From The Chaos
(Magnus)
Tales From The Chaos
(Magnus)
01:00
02:00
03:00